اولین بخش اعتماد Midwest Bank Trust دارای 29.5K سهام Bitcoin Trust در مقیاس خاکستری

1400/04/18 39
اولین بخش اعتماد Midwest Bank Trust دارای 29.5K سهام Bitcoin Trust در مقیاس خاکستری

بر اساس گزارش کمیسیون اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار (SEC)

اولین بخش اعتماد بانک Midwest Bank از 29 ژوئن سهام 29999 سهام Grayscale bitcoin Trust را گزارش کرده است.

بر اساس پرونده 13F SEC ، بانک مستقر در جولیت ، ایل. یک بخش از 20655 سهم و تعداد دیگری از 8،843 سهم Grayscale Bitcoin Trust خریداری کرد.

اولین بخش اعتماد بانک Midwest Bank 14 میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت دارد امانتداری ، سرمایه گذاری و خدمات بانکی خصوصی را به مشتریان فردی ، شرکتی و دولتی ارائه می دهد. این سومین بانک بزرگ مستقر با مرکزیت ایلینوی است.

Grayscale واحدی از گروه ارزهای دیجیتال است که CoinDesk یکی از زیرمجموعه های آن است.

بالا