مدیر نامزد می گوید: کمیسیون اوراق بهادار برزیل باید "توجه ویژه" به داراییهای رمزنگاری شده داشته باشد

1400/04/16 66
مدیر نامزد می گوید: کمیسیون اوراق بهادار برزیل باید "توجه ویژه" به داراییهای رمزنگاری شده داشته باشد

کمیسیون اوراق بهادار برزیل (CVM) باید"توجه ویژه"به فعالیتهای رمزنگاری داشته باشد ، اوتو ادواردو فونسکا د آلبوکرک لوبو روز دوشنبه گفت.

فونسکا لوبو توسط رئیس جمهور جائر بولسونارو برای هیئت مدیره CVM در ماه ژوئن معرفی شد. درخواست وی روز دوشنبه توسط کمیسیون امور اقتصادی (CAEO) سنای فدرال تأیید شد. طبق گزارش Poder 360.
در هر صورت ، امسال CVM مجاز به تجارت ETF ها ، صندوق های شاخص ، دارایی های رمزنگاری شده در برزیل بود."، فونسکا لوبو در جریان کنفرانس پیش از سناتورها گفت.

Fonseca Lobo جزئیات بیشتری در مورد چگونگی قصد برخورد با دارایی های رمزنگاری ارائه نداد ، اما او گفت که مواردی مانند پیشنهاد تنظیم مقررات جدید عرضه های عمومی ، آیین نامه جدید صندوق های سرمایه گذاری ، یک دستور کار ESG و ارتباطات در مورد خواسته های شرکت ها"بیشترین اهمیت را در دستور کار نظارتی CVM دارد."

علاوه بر Fonseca Lobo ، CAE همچنین فرناندو کایو گالدی را برای تصدی نقش مدیر CVM تصویب کرد ، سنا اعلام کرد. هر دو نام در جلسه عمومی مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.


بالا