BIS و مقامات پولی هنگ کنگ برای آزمایش اوراق قرضه سبز توکنیزه

1400/06/04 193
BIS و مقامات پولی هنگ کنگ برای آزمایش اوراق قرضه سبز توکنیزه

مرکز نوآوری بانک شهرک های بین المللی در هنگ کنگ و اداره پول هنگ کنگ بررسی خواهند کرد که چگونه اوراق سبز نمادین می تواند سرمایه گذاری های پایدار را تحریک کند ، BIS در بیانیه ای که روز سه شنبه منتشر کرد ، گفت:

تحت عنوان پروژه پیدایش ، آنها یک"نمونه اولیه زیرساخت دیجیتالی"ایجاد می کنند ، که سرمایه گذاری های پایدار را امکان پذیر می کند و در عین حال شفافیت نحوه استفاده از عواید را افزایش می دهد ، BIS ، که یک سازمان است بانک های مرکزی پیشرو جهان گفتند.

ثبت اوراق قرضه از طریق فناوری بلاک چین به سرمایه گذاران اجازه می دهد دارایی های کوچک خود را خریداری کنند ، که موسسات امیدوارند سرمایه گذاری را افزایش دهد. در این بیانیه آمده است که سرمایه گذاران همچنین می توانند تولیدات محیطی را در زمان واقعی ردیابی کنند. هدف این است که به شرکت ها کمک کنیم استانداردهای محیط زیستی جهانی و منطقه ای را برآورده کنند. فقط توسط کاربران مجاز قابل دسترسی است. کنسرسیوم Liberty که شامل SC Ventures ، Standard Chartered Bank و Shareable Asset است ، بلاک چین های بدون مجوز را مستقر می کند. Allinfra ، یک استارتاپ هنگ کنگی ، داده ها را برای ردیابی اثرات زیست محیطی پروژه ها در زمان واقعی ارائه می دهد.

این بیانیه می گوید این اولین پروژه مالی سبز است که توسط مرکز نوآوری BIS آغاز شده است.

بالا