Eurex آینده بیت کوین ETN را برای برآوردن "تقاضای مهم" راه اندازی می کند

1400/06/01 30
Eurex آینده بیت کوین ETN را برای برآوردن "تقاضای مهم" راه اندازی می کند

Eurex ، بورس مشتقات اروپایی متعلق به دویچه بورس ، اعلام کرد که قراردادهای آتی اسکن قابل معامله بیت کوین (ETN) را برای پاسخگویی به"تقاضای قابل توجه سرمایه گذاران نهادی"معرفی می کند.

این حرکت Eurex روز جمعه گفت که اولین بازار تنظیم شده در مشتقات مربوط به بیت کوین در اروپا ایجاد می شود. (Ticker: BTCE).

Eurex گفت که این مشتق به قیمت بیت کوین در یک محیط کنترل شده در بورس و با مرکزیت آزاد دسترسی پیدا می کند.

به گفته این شرکت ، BTCE از زمان معرفی ژوئن 2020 یکی از قراردادهای پر معامله در Xetra بوده است.

"ETN بیت کوین معادل 1/1000 بیت کوین در زمان راه اندازی بود و به طور کامل توسط بیت کوین پشتیبانی می شود و قابل خریداری است."

"نکته قابل توجهی وجود دارد راندولف روث ، عضو هیئت مدیره Eurex ، می گوید: مورچه ها از سرمایه گذاران نهادی درخواست می کنند تا در محیطی امن و تحت نظارت قرار بگیرند."

بالا